paszportyzacja 1

APATOR S.A. : Wdrożenie systemu paszportyzacji. „Każdy system informatyczny jest na tyle wiarygodny na ile wiarygodne są dane.” Apator Rector oferuje swoim Klientom wykorzystanie swoich kompetencji w projektach związanych z budową systemów informacji geograficznej (GIS) oraz pozyskaniem, wprowadzeniem i utrzymaniem w tych systemach aktualnych danych o majątku sieciowym.