kupieszkode_d

Oferuje swoim klienton szybką wypłatę ustalonej kwoty w zamian za przejęcie wierzytelności na siebie. W ten sposób osoba poszkodowana otrzymuje dodatkowe środki nie ujęte we własnej sprawie odszkodowawczej bez konieczności angażowania się w żmudne i czasochłonne procedury formalno-urzędnicze.

  • Klient: KupieSzkode.pl
  • Technologia: CSS, JavaScript, MySQL, RWD, xHTML
  • Zobacz online: www.kupieszkode.pl