perfekt_d

PERFEKT Usługi Administracyjno Biurowe Firm : Oferta obejmuje kadry, m.in.: sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Płace, które jako usługa obejmuje prowadzenie pełnej księgowości wewnętrznej firmy.

  • Klient: PERFEKT Finanse
  • Technologia: CSS, JavaScript, MySQL, RWD, xHTML
  • Zobacz online: http://perfekt-zg.pl