timmiro_d

TIMMIRO Dla Biznesu

Strona internetowa będąca startup’em większej platformy B2B. Celem projektu jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów i kontrahentów możliwościami docelowej platformy. Celem TIMMIRO jest pomoc mikro, małym i średnim firmom w zakresie budowania podaży, kreowania marki i wizerunku w Internecie a także podniesienie świadomości rynkowej współuczestników projektu.

  • Klient: TIMMIRO
  • Technologia: CSS, JavaScript, MySQL, PayPal, RWD, xHTML
  • Zobacz online: aktualizacja serwisu