spzoz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny : Strona internetowa charakteryzująca się rozległym drzewem podstron. Priorytetem było uporządkowanie rozległego zakresu informacji, dokonanie klarownego podziału Poradni i Oddziałów Szpitala. Został wdrożony standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) tym samym strona www spełnia zalecenia dotyczące tzw. dostępności serwisów internetowych. Dzięki wdrożeniu standardu WCAG 2.1 poprawiliśmy czytelność informacji na stronie www wśród osób niedowidzących oraz z trudnościami poznawczymi. Dzięki WCAG 2.1. nowa strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zyskała interakcję dotykową oraz głosową. W ramach współpracy z Klientem do strony internetowej został także wdrożony system DMS (Document Management System) zwany potocznie Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) przystosowany do wielu rodzajów kont użytkowników / pracowników Szpitala.

  • Klient: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  • Technologia: CSS, JavaScript, MySQL, RWD, WCAG 2.1., xHTML
  • Zobacz online: http://spzozciborz.etcom.pl/