1

Poszkodowani przez Koncern Volkswagen AG

Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen AG powstała, aby wspierać wprowadzonych w błąd właścicieli samochodów z silnikami, które nie spełniają norm na zawartość w spalinach toksycznego tlenku azotu oraz dwutlenku węgla. Fundacja chce pomóc poszkodowanym właścicielom oszukanych samochodów połączyć swoje siły oraz wspólnie wywalczyć należne rekompensaty.

  • Klient: Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern VAG
  • Technologia: CSS, JavaScript, MySQL, PayPal, RWD, xHTML
  • Zobacz online: www.dieselgate.com.pl