SPF_tool

System Bezpieczeństwa Na Drogach

Safety Performance Functions : Wielopłaszczyznowy system do pobierania i przetwarzania dużych ilości danych (podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Skomplikowany system multi bazodanowy został ubrany w lekką grafikę w celu intuicyjnego zarządzania projektami. System posiada umiejętność prezentowania bardzo dużych ilości danych w postaci wykresów 3D w pełni zarządzanych przez użytkownika oparte na autorskich bibliotekach.

  • Klient: SPF Tool USA
  • Technologia: CSS, JavaScript, multi SQL, RWD, xHTML
  • Zobacz online: http://spftool.com